اطلاعات مشتری حقیقی

IR

تنظیمات کلی

  • دریافت نوتیفیکیشن

    در صورت فعال بودن این گزنه این اتفاق میافتد.

  • ارسال خبرنامه به ایمیل

    در صورت فعال بودن این گزنه این اتفاق میافتد.